آموزش, ورزش

ورزش در منزل – قسمت چهارم

ورزش در منزل – قسمت دوم

ورزش در منزل – قسمت چهارم

۳۰ دقیقه تمرین روی مقاوم سازی و افزایش قدرت بدن تمرکز دارد. بدون نیاز به وسیله خاصی یا باشگاه رفتن ورزش در منزل را تجربه کنید. برای بدست آوردن نتیجه بهتر باید قبل از انجام این حرکات بدن خود را گرم کنید و برای بدست آوردن بهترین نتیجه کمی حرکات کششی هم انجام دهید.

این حرکات را سه روز در هفته اول انجام دهید. هر حرکت را ۱۵-۲۰ بار انجام دهید و بدون کوچکترین مکثی به حرکت بعد بروید ( مکث مجاز حدود ۲-۳ ثانیه است). پس از انجام تمام حرکات، به مدت ۶۰ ثانیه استراحت کنید و سپس حرکات را از ابتدا تکرار کنید. اگر احساس می کنید که دو بار دوره کردن حرکات کافی نیست، می توانید حرکات را ۳ بار دوره کنید!

4-بالا بردن دست و پای مخالف

بالا بردن دست و پای مخالف

1- به حالت چهاردست و پا بنشینید، کف دست ها و زانوها روی زمین باشند.

2- به آرامی دست و پای مخالف را از بدن دور کنید.

3- سپس دست و پای مخالف را به وضعیت قبلی برگردانید و حرکت را با دست و پای دیگر تکرار کنید.

4- حرکت را ادامه دهید.

5- این حرکت را آرام و کنترل شده انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید